© 2019 by Ailu Global com - All rights reserved

Say salinax when you want a cleaner environment!

LTS - HAHMOTELMA LYHYT

Mitä

- SALINAX Euca Biohaihduttamoja, perustamisurakointia, evapotranspiraatio volyymia, 

- Laivaliikenne omaan käyttöön keruuliikenne ja runkoliikenne

- SALINAX sodatus ja RO yksikkö pakkauskyky 95 %, puhdasta vettä pois 5 % slurrya​

Kenelle

- Kunnat, Kaupungit, puhdistamotekniikan jälkeinen uusi ratkaisu. Volyymi 500 - 15.000 m3/h

Miten

- Sopimuskumppani SALINAX Euca Biohaihduttamo ratkaisulla 

- SALINAX Euca Biohaihduttamo ratkaisu +150 vuotta

Missä

- SALINAX Euca Biohaihduttamo rakennetaan Marokko, länsi sahara, Tunisia, Libya

- Laivaliikenne kerää biojakeen Helsinki, Tukholma, Kalingrad, Riika, Tallinna, Pietari, Lontoo, Bryssel

Volyymi

- SALINAX Euca Biohaihduttamoja perustetaan 397 lohkoa / vuosi on 1.080 ha / vuosi

- Klusterin rakennusaika on 10 vuotta kokonaislohkomäärä 3.970 lohkoa ja 10.800 ha

- Evapotranspiratio 74.418.480 m3/vuosi / 397 lohkoa "RO50" laatu

- Lähtövolyymi ennen RO yksikköä 744.184.800 m3/vuosi "RO0" laatu

- Lähtövolyymi 37.209.240 m3/vuosi "RO90" laatu

- Lähtövolyymi 37.209.240 m3/vuosi vapaa laatu, mikä kerätään läheltä ilman RO käsittelyä

- Lähtövolyymi 84.952 m3/tunti

- Puhdasta vettä 706.975.560 m3/vuosi

- Asukasmäärä 11.650.643 Henkilöä ja 0,18 m3/vrk/hlö ja 63,875 m3/vuosi/hlö

Klusteri valmiina

- Asukasmäärä 116.506.430 Henkilöä

Toimitushinta lähtöpaikka

- 2,60 eur/m3/ALV 0 %

Hyvät asiat

- Puhdistaa yhdyskuntajakeen 100 % ympäristöpäästöt 0 % vesistöön haitallisilla aineilla.

Ainoa ratkaisu joka poistaa bakteerit, virukset, kaikki jäteveden haitta-aine osaset yhdyskuntavedestä koska erottelu tapahtuu RO yksikön kautta, vesimolekyylitasolla. 

- Ravinteet kulkeutuvat slurry jakeena Eucalyptus kasville. Lisäksi slurry käsitellään matkan aikana

lämpötermisesti sekä lisätään kasvin tarvitsemat hivenravinteet ja täydentävät ravinteet siten, että RO50 laatu on käytettävissä kasville sellaisenaan. 

- Puhdistamon ei tarvitse poistaa typpeä eikä fosforia, sillä nämä ravinteet päätyy biomassan tuottamiseen ja uusiutuvan etanolituotannon raaka-aineeksi.   Luonnonmukaisesti luonnon omalla

fotosynteesi moottorilla.   Puhdistamo voi täten löytää käytännön säästöjä toiminnoissaan ja polymeerin, rikkihapon ja lipeän käyttö voidaan poistaa jätevesikäsittelystä. 

- Testattu ja toimintavarma kokonaisuus. Yhdyskuntajae ei tuota yllätyksiä Eucalyptuksen kanssa.

- Kaikki aikajanat ovat pitkiä. 

- Rakentamisvaihe 10 vuotta

- Hiilivarastovaihe 140 vuotta

- Laivojen elinikä 40 vuotta

- Biohaihduttamon elinikä 150 vuotta, pohjarakenteet ja infa

- Pankkilainat 20 vuotta

- Taloudellisesti kannattava 2,00 eur hinnalla.

- Energiantuotanto ratkaisu on aurinkovoima. Tuotamme itse tarvittavan sähkön aurinkopaneeleilla.

- Laivaliikenteessä, runkoliikenteessä siirrytään ydinvoimaan ja saavutetaan CO2 päästöttömyys pitkässä juoksussa. 

- Välikädet siivotaan toimintaketjusta pois. 

- Suurin hyödyn saaja on yhteiskunta. Ympäristöasioiden parantumisen kautta.  Lisäksi parannamme ruokakanavan tuotannon laatua. Haitallisten jaevirtojen poistumisen myötä. 

Huonot asiat

- Pääomavaltainen toimiala. Investoinnit ovat isoja. Eikä liiketoiminta suuntaa voi muuttaa. 

SALINAX Euca Biohaihduttamo on vain ja ainoastaan biohaihdutukseen keskittyvä yhtiö joka hoitaa tehtäväänsä tarvittavalla laivakalustolla, RO yksiköillä ja kuorma-auto kalustollaan, maanrakennuskalustollaan yms.

- Biohaihduttamon ja keruuvolyymin tulee kulkea käsi kädessä ja liikenne on 24 / 7 / 365 liikennettä.

Aurinko nousee aina klo 7 ja menee taivaan rannan taa klo 19 ei ole vapaapäiviä auringolta on siis keruuliikenne toimittava kokoajan. 

- Rahoitusratkaisut ovat isoja ja "tiilitalo pantiksi" rahoitusratkaisuja ei voi käytännössä käyttää. 

- Volyymiluokka on pienin mahdollinen 397 lohkoa/vuosi.  Mikäli volyymiluokkaa pienennetään, kaikki sitoutuva pääoma suhteessa pienempään volyymiin siirtyy kannattavuus "haarukasta" pois.

Kulttuurit

- Länsimainen kulttuuri ja arabimaailman kulttuuri on toimintaympäristönä. 

Työllistävä vaikutus on noin 1.000 - 1.500 ihmistä koko toiminta ja toimintoketjussa suoraan. 

Volyymiluokka 397 lohkoa/vuosi. 

Heikkoudet

- Vastaavaa ei ole toteutettu missään, tässä kokoluokassa. Pienempiä ratkaisuja kyllä on. 

- Start UP tilanne, mutta käännetään sekin vahvuudeksi. Eipä ole "hallintokuonaa" yhtiössä. 

Vahvuudet

- Vahva osaaminen, tuntemus ja tietämys, taustaryhmineen maa ja metsätalouden rajapinnassa.

- Innovatiivinen ajattelu ja ympäristöystävällinen ratkaisu kokonaisuutena.

- Parantaa nykyisiä puhdistamoratkaisuja uudelle tasolle. 100 % puhdas. 

Mahdollisuudet

- EU, YK, Arabimaailma, Rahoitusmarkkinoilta ja neuvotteluissa löydetään menestyksekäs yhteistyöratkaisu.  Oikeastaan tämä on edellytys menestyksekkään yhteistyön syntymiseksi.

Uhkat

- Kulttuurien erot ja mahdollinen poliittinen epävakaus.

- Alueelliset konfliktit ehkä tulevaisuudessa. Aikaja kun on pitkä, eikä biohaihduttamo infraa voi siirtää toiseen paikkaan. 

Rahoituskierrokset

- Yhtiö käy vuosittain niin oman pääoman ehtoisia rahoituskierroksia kuin myös lainamarkkinoilla olevia rahoituskierroksia. 

OPO 150.000.000 eur/vuosi ja VPO 1.900.000.000 eur/1 vuosi ja 1.500.000.000 eur/2 vuosi ja seuraavat

OPO tuotto 11,1 % vuosittain ja VPO 20 vuotta ja käyvin koroin. 

Talous

- Yhtiö / yhtiöt, ovat taloudellisesti terveellä pohjalla ja tuottavat pitkässä juoksussa kestävää hyvinvointia niin ympäristöpuolella kuin myös taloudellisesti.  Tästä oheinen Tulos ja Tase yms 

liitetietoineen. 

Lisätietoja

Markku Jääskö

Gsm 044 - 987 2160

markku@ailuglobal.com