© 2019 by Ailu Global com - All rights reserved

Say salinax when you want a cleaner environment!

Ihmiskunta tuottaa arvokasta biojaetta

joka tulee käyttää kestävällä tavalla ja 

valjastaa globaalin yhteiskunnan käyttöön

254.800.000 ihmistä ja 764.400.000 Ihmistä Klusterit

MBR reaktori ja RO Plant, lähellä sinua erottaa puhtaan veden biojakeesta. Pakattu 90 % bio

RO jae. Erotettu puhdas vesi 3,145 Gm3/a.

1.020 RO yksikköä ja 3.060 RO yksikköä Klusterit

Merikuljetus, alue- ja kaukokuljetuksin. 

Max  1.820.335.680 m3/vuosi ja

5.461.007.040 m3/vuosi Klusterit
 

SALINAX Eucalyptus Plant

1.200 lohkoa ja 12.000 lohkoa / 10 vuotta

1.653.744.000 tainta eucalyptusta.

32.580 ha. 3 x Klusterit on 97.740 ha.

Uusiutuvaa energiaa ja globaali hiilinielu.

Hiilivarasto 34.927.200 tonnia, 120 vuoden 

päästä. 104.781.600 tonnia, 120 vuoden päästä Klusterit

Uhanalaisten luontolajien suojelu sekä

humanitäärinen auttaminen eri kansojen

välillä.

Ei, vesistöpäästöjä yhdyskuntatasolla.

Ei, vesistöjen rehevöitymistä ja sinileväongelmia.

Ei, ruokatuotannossa kiertäviä haitta-aineita.

Bakteerit ja virukset sekä bio-aines käsitellään

luontaisesti maapohjassa, mikä on haihduttamiseen rakennettua maapohjaa.

Kierrätettävä vesimassa menee luonnonmukaisen suodatuksen ja puhdistuksen kautta lävitse taivaalle tuuleen sekä laskeutuu alas puhtaana sateena.

Kaikesta bio-aineksesta syntyy uusiutuvaa energiaa mikä palautuu ihmiskunnan käyttöön uudella tavalla ja vaurautta muodostaen. 

Sanokaa SALINAX Eucalyptus kun haluatte

puhtaamman ympäristön !!!

PUHDISTAMME YMPÄRISTÖÄ JA KIERRÄTÄMME ELÄMÄLLE TÄRKEÄÄ BIOJAETTA, UUDELLA TAVALLA SEKÄ TUOMME

HYVINVOINTIA KANSAKUNTIEN VÄLILLE.  SALINAX Eucaluptus Plant TULEVAISUUDEN bio Evaporator 2020

Halutessasi lisätietoja varaa yksityiskohtainen esittely

Markku Jääskö

Gsm +358 44 987 2160

markku@ailuglobal.com