© 2019 by Ailu Global com - All rights reserved

Say salinax when you want a cleaner environment!

Eucalyptus pelastaa maapallon!

Eucalyptus on pottitaimesta kasvun aloittava kasvi. 

Pituutta vuodessa eucalyptus kasvaa ravinteista ja vesitaseesta riippuen 5 - 7 metriä.  Eucalyptus on vähän vähemmän vettä käyttävä kuin mitä salix lajikkeet.  Ravinteita kasvi pystyy hyödyntämään tehokkaasti. 

 

Lämpöä eucalyptus kestää hyvin.  

Istutustiheys on tiheämpi kuin mitä viereisissä kuvissa tähän on lyhyen kierron seikka taustalla. Kasvusto korjataan 2 - 3 vuoden välein.  Pituutta korjatessa on siellä 12 - 18 metrin tietämillä. 

Lohko on 63 metriä leveä ja 350 metriä pitkä.  

SALINAX Biohaihduttamon pinta-ala 22.050 m2 eli 2,205 ha.

Lisäksi tarvittavat kantavat penkat, lohkon ympärillä. 

Yhdellä lohkolla on 98.000 tainta.  8 vuodessa biomassaa

tulee 1.225 tonnia/lohko ja vettä haihtuu 1.000.000 - 1.200.000 m3/lohko.  Korjuukertoja tulee viisi, 8 vuoden ajanjaksolle. 

Ilmanala Libyassa on kesäisen lämmin läpi vuoden, tapahtuu haihduntaa tällä tiheydellä noin 10.000 mm/a.

10 metriä/vesipatsasta/vuosi/m2. 

Tuntia kohden noin 1,14 mm/h/24/365. 

Kokeilen koetta miten käyttäytyy 4 korjuukertaa ja 5 jätetään sitten järeytymään.  

5 vuodessa on tarkoitus istuttaa 600.000.000 puuta.

Tämä on SALINAX Biohaihduttamona 6.123 lohkoa.

Kokonaispinta-alana 16.623 ha.

Taimet kasvatetaan paikanpäällä Libyassa tai valitaan taimitarha joka kasvattaa eurooppalaisen näkemyksen mukaan eucalyptus pottitaimia. 

SALINAX PM 31,5 istutuskoneesta tehdään myös pottitaimelle soveltuva eucalyptus versio.  Lisäksi kehitetään korjuuratkaisu mikä soveltuu 2 - 3 vuotiaiden eucaluptus runkojen korjuuseen. 

Eucalyptuksen biomassasta tehdään Libyassa paikanpäällä pellettiä. Pelletti sitten myydään maailmanmarkkinoille ja käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon uusiutuvana energiana. 

Pelletöinti on siten tärkeää, jotta saadaan biomassa energia-intensiiviseen muotoon.  Pelletöinti nostaa biomassan tiheyden 6 - 7 kertaiseksi, verrattuna hakkeeseen.  Pellettinä voidaan energia siirtää laivoilla, ja maakuljetuksina haluttuun paikkaan. Joko itse toimittaen tai tukku ja jälleenmyyjäverkoston kautta.   

Tutkimme eri vaihto-ehtoja, miten selluloosa pelletistä saadaan metaania. Metaani sitten käytetään moottorivoimalaitoksessa sähkön ja lämmön tuotantoon. 

Paikallinen uusiutuva energiantuotanto halutussa teholuokassa. 1 - 4,5 MW sähköteholuokassa. Olennaista on saada myös lämpö hyötykäyttöön mahdollisimman hyvin.  Kauttamme on saatavissa myös tarvittava moottorivoimalaitostekniikka avaimet käteen toimituksella. 

 

Saksassa on kivihiilituotannossa koko energiatuotannosta noin 35 % ja Helsingin kaupunki myös käyttää kivihiiltä lämmöntuotantoon.  Kysyntää edulliselle energiaintensiiviselle pelletille on olemassa.  Ja mikä tärkeintä tämä energia on täysin uusiutuvaa ja kestävästi kierrätyspohjalta rakennettua.  

Eucalyptus on nopeakasvuinen hiilinielu.  Kasvaessaan eucalyptus sitoo CO2 hiilidioksidia 1.225 tonnia/lohko 8 vuodessa ja tuottaa O2 happea 1.041 tonnia/lohko 8 vuodessa. 

Lisätietoja:   

Markku Jääskö   

+358 449 872 160

markku@ailuglobal.com