© 2019 by Ailu Global com - All rights reserved

Say salinax when you want a cleaner environment!

SALINAX Eucalyptus Plant on suunniteltu tulipalo riskiä ajatellen väljäksi. 

Leveyttä on 15 km ja syvyyttä on 15 km

Kokonaispinta ala 225 km2.

Ryhmiä on A, B, C, D jokaisessa on 

1.000 lohkoa, yhteensä 4.000 lohkoa.

Haihduttamo pinta ala yhteensä 8.820 ha.

Eucalyptus puita istutetaan 220.500.000

Yhteen SALINAX Eucalyptus Plant yksikköön.  Yksikköjä rakennetaan 3.

Kokonaistaimimäärä 661.500.000 tainta.

Rakennusajankohta 2020 - 2025.

Jokisessa ryhmässä on 40 x 2.000 m3

kokoista kasteluveden varastoyksikköä

Yhteensä 160 x 2.000 m3 = 320.000 m3.

Kasteluveden pienet varastoyksiköt ovat kahdesta syystä, toimivat lohko varastona ja paineen alennus yksikköinä.

Pienet varastoyksiköt riittävät noin 2 tunnin vedentarpeeseen kun biohaihduttamo on saanut täyden kasvun vaiheen. Tähän menee noin 2 vuotta.

Satamaan varastoidaan tankkereihin tarvittava vuorokauden kapasiteetti.

Korkeapaine pumppauslinja toimii vuorokaudessa noin 18 tuntia/ 365 vrk/a.

Korkeapaine pumppauslinjoja putkitetaan linjan rakennusvaiheessa 8 pumppauslinjalle.  Linjoja otetaan sitten tarpeen mukaan käyttöön. 

Yksi korkeapainelinja siirtää 25.000 m3/h.

Maksimi siirtokapasiteetti on 200.000 m3/h.  Yhden 300.000 DWT kokoisen tankkerin tyhjentämiseen menee aikaa 1 tunti ja 30 minuuttia. 

SALINAX Eucalyptus Plant haihduttaa täyden vaiheen tilassa n 175.000 m3/h ja vuodessa 1.533.000.000 m3/a

Haketus, kuivaus ja varastointi alueet

jäävät pelletöinti alueen ympärille.

Keskelle jäävä Pellet area on pelletöinti

vaiheeseen liittyvä alue. 

Pää siirto korkeapainepumppu.

25.000 m3/tunti.

Teräs putkilinjat kuuluvat perusinfraan

kastelujärjestelmän kokonaispituus on noin 10 - 15 km.

 

Gemco energy tekee pelletöinti laitteistosta tarjouksen ja vastaa

pelletöinti laitoksen asennuksista.

Eucaluptys biomassaa kasvaa 3 - 5 vuoden päästä noin 26 tonnia/tunti pelletöitäväksi 24/365 aikajanalla.

 

Suomesta viedään myös haketustekniikkaa eucalyptyksen käsittelyyn. 

Hakkuria modifioidaan sähköllä toimivaksi.

Suomesta viedään myös

voimalaitostekniikkaa eucalyptyksen

käsittelyyn. 

On todennäköistä että sähkötekniikkaan joudutaan myös investoimaan, koska sotatilan jäljiltä maan verkko voineen olla haavoittuvassa tilassa. 

Tämä selvinnee myöhemmin.

Pumppauslinjan tehon tarve on hahmottunut, pelletöinti tehtaan tehon tarve selvinnee lähi aikoina.

Mikäli SALINAX Eucaluptys Plant on 

toteutettavissa "virheään" soikioon

olisi tämä ensisijainen paikka. Nykyisen sataman läheisyyden vuoksi. 

Vaihto-ehto 2 on sitten "vasemman" 

puolimmainen soikio.  Edellyttää

vain oman sataman tekemistä. 

Eucalyptus on merkittävä puu

maapallon ekosysteemissä, ala maapallolla n 5,2 milj / ha.

(Lähde FAO / 1990)

Pisimmät eucalyptukset ovat n 80 - 100 metriä korkeita.