© 2019 by Ailu Global com - All rights reserved

Say salinax when you want a cleaner environment!

The big eucalyptus are really big

Rahoitusjohtaja - Director of Finance

Ailu Global com, etsii rahoitusjohtajaa, työnkuvanaan rahoitusalan osaaminen.

Omanpääoman ja velkarahan, kotimaan ja kansainvälisen markkinatilanteen tuntemus katsotaan lähtökohdaksi.  Pörssi sekä pankkimaailman tuntemus on myös lähtökohta.

Edellytämme menestyksekästä näyttöä alalta, aiempien tehtävien osalta. 

- Työnkuvan voi tehdä työntekijänä tai toimeksiantona yrityksen kautta. 

- Työnkuva ja tehtävä voimassa toistaiseksi. Aikanana yli 24 kk.

- Edellytämme Englannin kielellä hyvää pärjäämistä neuvotteluissa, muut kielet katstoaan eduksi. 

- Vapaamuotoiset hakemukset ja CV sekä palkkapyyntö tai laskutuspyyntö/kk, pyydetään lähettämään

30.11.2019 mennessä   

markku@ailuglobal.com 

lisätietoja   Markku Jääskö Gsm +358 449 872 160 

____________________________________________________________________________________________________________________

Ailu Global com, looking for a CFO, with a job description of financial expertise.

Knowledge of equity and debt, domestic and international market conditions is considered as a starting point. The stock market and knowledge of the banking world is also a starting point.

We require successful evidence from the industry, in relation to previous assignments.

 

- A job description can be done as an employee or commissioned through a company.

- Job description and function valid until further notice. Over 24 months.

- We require English to succeed in the negotiations, other languages to their advantage.

- Formal applications and CV and salary or billing request / month, please submit

November 30, 2019 

markku@ailuglobal.com     

more information Markku Jääskö Gsm +358 449 872 160

76 Main St, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar

markku@ailuglobal.com

Tel: +358 449 872 160

  • Facebook