© 2019 by Ailu Global com - All rights reserved

Say salinax when you want a cleaner environment!

Kun palvelumme on ensiluokkainen, kalusto ja SALINAX Euca biohaihduttamo on ISO !

Liikenne                365 / 7 / 24

Volyymi                 74 418 480 m3 / 1 vuosi

Biomassa              82.700 t / 1 vuosi

Syödään CO2       82.700 t / 1 vuosi

Tuotetaan O2       72.500 t / 1 vuosi

Lohkoja                  397 kpl / 1 vuosi

Taimia                    54.711.364 kpl / 1 vuosi

Pinta-alaa              1.077 ha / 1 vuosi

Väestö                   64.100.000 ihmistä

Runkoliikenne      293.000 km / a / laiva

Runkoliikenne      0 kg / CO2 päästöjä

Laivoja                   3 tilauksessa

Toimitukset           2023, 2024, 2025

Elinikä                    40+ vuotta

Hiilivarasto           140+ vuotta

Rakentaminen     2020 - 2030

Klustereita            3 kaikkiaan 

Klusteri on            3.970 lohkoa

Evapotrans max   1,884 Gm3/klusteri / a

Runkolaivaa max  9.421 laivaa / a        

SANOKAA SALINAX Kun haluatte

puhtaamman ympäristön!

Uusia, ennen näkemättömiä ratkaisuja ympäristön sekä kansainvälisen yhteistyön eteen !