© 2019 by Ailu Global com - All rights reserved

Say salinax when you want a cleaner environment!

SALINAX Euca
SIJOITA JÄTTILÄISIIN

100 vuotta

100 metriä

0,82 m/halkaisija

3,20 m3/tilavuus

625 r/ha/loppukasvatusvaihe

16 m2/r

1.378 r/lohko

  3.970 lohkoa/ryhmä

11.910 lohkoa/klusteri

  5.471.156 r/ryhmä

16.413.469 r/klusteri

OPO / Oma pääoma

Avoinnna oleva rahoituskierros 150.000.000 euroa

Vuotuinen tuotto 11,1 %

OPO / Oman pääoman merkkaaja on oikeutettu saamaan 11,1 % vuotuista tuottoa.  Merkkaamalleen pääomalle.  Vuotuinen tuotto antaa vähemmistö oikeuden alle 49,0 % äänistä, yhtiökokouksessa.

Merkkaus on A sarjaa jolla saa 1 äänen kutakin 100 eur/merkkausta kohden. 

A sarja on maksimissaan yhtiön äänistä 49,0 %.

Merkkauksella ei saa enemmistö

päätäntävaltaa yhtiökokouksessa.  

Luonto hoitaa asiat ja haihduttaa !

Elämme auringonvalossa !

Lisätietoja

Markku Jääskö

Gsm +358449872160

markku@ailuglobal.com

SANOKAA - SALINAX 

KUN HALUATTE PUHTAAMMAN

YMPÄRISTÖN !

Istutamme 397 lohkoa ja

875,4 ha/vuosi !

Istutamme vuodessa

1.313.276 eucalyptuksen tainta !

Klikkaa ja lue lisää

Koala on uhanalainen laji

luokitus VU